Senaste Nytt

Från och med söndagsoperationen 2022-05-08 övergår Ruthless Arma Milsim till att under en provperiod om fem veckor spela som del av en motoriserad skyttebataljon istället för den sedvanliga luftburna.

Den motoriserade skytteplutonen är ordnade i tre pansasterrängbil 360, där plutonsledningen fördelas i två av fordonen. Skyttegrupperna förstärks med en extra kulspruteskytt...

Onsdags Träning 23/3 - 22

Livestream från Söndagsoperation den 20/3-22

2022-02-16 Onsdagsträning

Del av AQ genomförde gruppbefälsutbildning medan övriga övade på strid i bebyggelse.

2022-02-20 Operation Blue Strike, Pt. 3

Efter att ha slagit mot fiendens primära landstigningsplats fördröjer kompaniet fientliga förstärkningar som anfaller i östlig riktning i ett försök att återta hamnen.

AQ fördröjer längs den södra av två...

Streamers

Makimera ( Gustav Adam )
GhostKiller ( Erik Adam )
Armada
Bringis ( Adam Quintus )