Från och med söndagsoperationen 2022-05-08 övergår Ruthless Arma Milsim till att under en provperiod om fem veckor spela som del av en motoriserad skyttebataljon istället för den sedvanliga luftburna.

Den motoriserade skytteplutonen är ordnade i tre pansasterrängbil 360, där plutonsledningen fördelas i två av fordonen. Skyttegrupperna förstärks med en extra kulspruteskytt per grupp jämfört med nuvarande org, och plutonens robot 57 byts ut mot pansarskott m/86.

Motoriserade skytteförband löser i större utsträckning rena stridsuppgifter som att slå och hindra motståndaren, till skillnad från det lätta skytteförbandet som i större utsträckning bedriver spaning och fördröjningsstrid.