S1

 • Ansvarar för klanens medlemslista.
 • Följer upp närvaro på forum och event.
 • Antar nya medlemmar och kontrollerar att de uppfyller klanens krav.
 • Utövar fadderskap för nya medlemmar.
 • Ansvarar för personalrörlighet och genomför personalförflyttningar.
 • Administrerar gradsystemet i samverkan med S7 och S3.
 • Administrerar medlemmarnas grader i krigsorganisationen.
 • Administrerar insatstecken efter kampanjer.
 • Administrerar utbildnings- och befattningstecken.
 • Kontaktar icke-aktiva medlemmar.
 • Planerar och genomför sociala media- och kommuntiationskampanjer för att rekrytera och stärka klanen.
 • Utgör valberedning i föreningen.
 • Sköter klanens interna postförsändelser.
 • Sammanhållet ansvar för streamare - stödjer i medveten publicering.

S2

 • Skapar och publicerar SITREP på forum senast 5dgr innan event.
 • Skapar och publicerar eventinfo på forumet.
 • Skapar och laddar upp uppdrag (kampanjer, oppar, träningsbana) med fastställd struktur och stöd från S4 och S7.
 • Redogör för motståndaren under taktisk, teknisk debrief.
 • Ansvarar för implementering och utvärdering av modpack och kartor.
 • Tar fram kampanjinsatstecken.
 • Är spelledare under spel med Zeus.

S3

 • "Den vanlige spelarens" möjlighet att påverka klanarbetet genom chefsrepresentation.
 • Ger order till krigsorg innan event. Komp/Plut/Grp.
 • Fördelar spelare och fyller upp krigsorgen vid event.
 • Leder krigsförbandet under event.
 • Ansvarar för kvalité på genomförda spel med balans mellan speleffektivitet, inlevelse och realism.
 • Genomför egen träning och utbildning av egen enhet under träningstillfällen i samråd med S7.
 • Befordrar underställda.

S4

 • Ansvarar för inköp.
 • Genomför fysiska event utanför spel och ger förutsättningar för övrigas deltagande.
 • Spelmetodansvariga för Logistik/Transport (mark, luft, sjö).
 • Spelmetodansvariga för Sjukvård och sjukvårdskedjan.
 • Behovsstyr stående FOB/UFA (materielupplag och fordonsuppställning)
 • Behovsstyr spelmetod underhållsstöd.
 • Observerar och samordnar andra spelformer inom ramen för klanens bidrag i RUTHLESS syftandes till kamratskap och trivsel.
 • Förvaltar trivsel och stridsvärde
 • Ansvarar för klanens gemensamma workshops.

S5

 • Ledningens långsiktiga stöd för krigsorgen och katalysatorn att "saker händer" genom att i tid avsätta resurser.
 • Ansvarar och dokumenterar krigsorgens Verksamhetsplanering och schema.
 • Planerar in nära samverkan med S2 kampanjer, oppar.
 • Planerar träningar/utbildningar med S7.
 • Planerar workshops med hela klanledningen. (uppdragsskapande, så streamar du, snabbutbildning ny utrustning etc)
 • Planerar fysiska träffar med S4.
 • Ansvarar för extern spelsamverkan TvT/Coop med andra klaner.

S6

 • Driftar server, TS, forum, modsync, hemsida, dokument manager, anmälningsregistrering.
 • Stödjer S2 med analys och implementering av moddar och kartor.
 • Bistår medlemmar med teknisk support.
 • Upprättar och administrerar klandokumentdelning i Google Docs.
 • Skapar klangrafik, PSD-mallar och -videostöd såsom intron, outron, overlays.

S7

 • Är stöd till S3 men agerar även självständigt för att främja spelkvalitet.
 • Analyserar och utvärderar kontinuerligt spelmetoder.
 • Leder, samordnar och dokumenterar taktisk och teknisk debrief.
 • Utbildar, utvecklar och likriktar chefer (ordrar, dokumentation, stridsteknik).
 • Upprättar klanens Utbildningsplan.
 • Planerar och samordnar krigsorgens utbildning.
 • Planerar och genomför klangemensam utbildning och övning.
 • Dokumenterar och följer upp klan och individuella utbildningsplaner.
 • Utvärderar kvalité på genomförda spel med balans mellan speleffektivitet, inlevelse och realism.
 • Tar fram utbildningstecken.
 • Ansvarar för krigsorg i Dokument Manager.

S8

 • För medlemsmatrikel med klanens personuppgifter under exceptionell informationssäkerhet kopplat till Dataskyddsförordningen och våra medlemmars personliga integritet.
 • Driver Föreningen och ansvarar för dess utbildning och uppföljning.
 • Driver Studiecirklar och ansvarar för dess utbildning och uppföljning.
 • Ansvarar och förvaltar klanens ekonomi.
 • Ansvarar för klanens föreningskonto.
 • Söker förenings- , projekt- och kommunbidrag.
 • Söker och upprättar sponsoravtal.
 • Föreslår fysiska medlemsförmåner.

S9

 • PR-ansvarig för klanen och är ansiktet utåt men även internt för föreningen via stream, youtube-klipp eller liknande media. Detta i rekryteringssyfte för att öka medlemsansökningar till föreningen/klanen samt synliggöra vår verksamhet för utomstående.
 • Skapar klanens grafiska profil, PSD-mallar och -videostöd såsom intron, outron, overlays. Till klanens användande för offentliga uttryck. Samt Stödjer andra sektioner inom Ruthless arma milsim med grafiska delar samt inom egna sektionen.
 • Hjälper och stödjer streamare och filmskapare vid publicering och förhållningssätt av material som har med Ruthless arma milsim att göra.
 • Planerar och genomför socialmedia- och kommunikationskampanjer för att rekrytera och stärka klanen.