About us

Ruthless Arma Milsim is a Swedish milsim unit focusing on infantry tactics. We play as a Swedish ranger company supporterd by air and indirect fire units. To coordinate joint ops, contact us on Discord.

Om oss

Ruthless Arma Milsim är en svensk milsim-grupp som fokuserar på skyttestrid. Vi spelar ett svenskt lätt skyttekompani som understöds av flyg och indirekt eld.

Vi eftersträvar en hög nivå av realism och inlevelse, utan att kompromissa med grundvärdet att det ska vara kul att spela.Vi spelar med realistiska inställningar såsom avsaknad av tredjepersonskamera, och med en realistisk befälskedja och plutonsstruktur.  Vi nyttjar ett stort antal moddar som ökar realismen, med exempelvis utökad sjukvård, spräng-/FARB-tjänst, svenska uniforms- och vapensystem, o dyl.

Vi spelar främst mot AI-kontrollerade motståndare som leds av en mänsklig Zeus (spelledare).

De flesta av våra spelare ingår i någon av skyttegrupperna EA, FA och GA. Skyttegrupperna utgör tillsammans med plutonsledningen vår skyttepluton AQ. Plutonsledningen är förstärkt av en sjukvårdare och en eldledare från bataljonen. AQ understöds av vår flyggrupp ZZ.

För mer ingående information än vad som finns här, se vår informationsfolder.

Speltillfällen

Vi spelar två ordinarie speltillfällen varje vecka:

  • Onsdag 19:00-21:00 GMT+1 övar vi på individuella, grupp- och plutonsförmågor beroende på önskemål och behov.
  • Söndag 18:00-21:00 GMT+1 spelar vi operationer inom vårt ordinarie krigsförband, där varje spelare har en fast befattning.

Varje speltillfälle följs av en 20-30 minuters debrief då vi utvärderar övningar eller scenarioupplägg i syfte att öka spelbarhet och förmåga.

Utöver ordinarie speltillfällen spelar vi med ojämna mellanrum även:

  • Udda operationer, då vi spelar ett annat förband eller med annorlunda spelsätt än vid våra vanliga söndagsspel.
  • Joint ops med andra communities.

Bli medlem

Vi ställer följande krav på samtliga medlemmar:

  • Behärskar svenska och har en fungerande mikrofon.
  • Möjlighet och vilja att deltaga aktivt: Om man inte är upptagen av IRL-grejer så är man med och spelar på söndagar och onsdagar.
  • Är minst 18 år gammal.
  • Har en laglig kopia av Arma 3 samt DLC:er Contact och Apex.

Vi har inga förkunskapskrav. Vår GSU (Grundläggande SpelarUtbildning) ger varje rekryt en gemensam grundnivå som onsdagsträningarna sedan bygger vidare på.

För att gå med, fyll i vårat ansökningsformulär. Om du har frågor eller funderingar, skriv i #opengame-rekryt på Discord.

Media


Onsdagsträning Befattningsutbildning kulspruteskytt på ett av våra övningsfält. Här är ett videoklipp från en av våra onsdagsträningar.


Söndagsoperation AQ bistår regimtrogna förband i Mali med minröjning under Operation Dust Bowl. Här är ett videoklipp från en av våra söndagsoperationer.


Joint op Delar av Ruthless Arma Milsim spelar som pansarskytte under en joint op med Gameaholic.se. Här är ett videoklipp från en av våra joint ops.